آدرس و شماره تلفن شرکت
تهران -خیابان گاندی جنوبی- نبش خیابان 23- پلاک 73- طبقه پنجم و ششم
کد پستی 1517933314

تلفن:88786717-88664290

نمابر:88786718

پست الکترونیک:info@pardisinvestment.com

پورتال سهامداران:share.pardisinvestment.com

تهیه شده در بخش پورتال شرکت تدبیرپرداز